ME
Za investitore
Ime ZETATRANS prisutno je od 1965. godine, a ugled i renome građen je kroz dug period uspješnog rada pretežno na poslovima međunarodne i unutrašnje špedicije, javnih i carinskih skladišta.

SKUPŠTINA AKCIONARA

VANREDNA SKUPŠTINA AKCIONARA 23.02.2022

REDOVNA GODIŠNJA SKUPŠTINA AKCIONARA 29.06.2021

Punomoćje (14.5 KB)

VANREDNA SKUPŠTINA AKCIONARA 02.04.2021

REDOVNA GODIŠNJA SKUPŠTINA AKCIONARA 29.06.2020

REDOVNA GODIŠNJA SKUPŠTINA AKCIONARA 25.06.2019

VANREDNA SKUPŠTINA AKCIONARA 29.10.2018

REDOVNA SKUPŠTINA AKCIONARA 29.06.2017

IZVJEŠTAJI REVIZORA

GODIŠNJI IZVJEŠTAJI

OBAVJEŠTENJA

VAŽNI DOKUMENTI

LOKACIJE

KONTAKTIRAJTE NAS

Izaberite primaoca*: