ME
Za investitore
Ime ZETATRANS prisutno je od 1965. godine, a ugled i renome građen je kroz dug period uspješnog rada pretežno na poslovima međunarodne i unutrašnje špedicije, javnih i carinskih skladišta.

SKUPŠTINA AKCIONARA

REDOVNA GODIŠNJA SKUPŠTINA AKCIONARA 27.06.2024.

Punomoćje (14.7 KB)

VANREDNA SKUPŠTINA AKCIONARA 28.11.2023.

Punomoćje (14.4 KB)

REDOVNA GODIŠNJA SKUPŠTINA AKCIONARA 29.06.2023.

Punomoćje (14.6 KB)

CV ZA KANDIDATE

CV Marko Rems (343 KB)

VANREDNA SJEDNCA SKUPŠTINE AKCIONARA 30.09.2022.

Punomoćje (14.5 KB)

REDOVNA GODIŠNJA SKUPŠTINA AKCIONARA 22.06.2022.

Punomoćje (14.6 KB)

VANREDNA SKUPŠTINA AKCIONARA 23.02.2022.

REDOVNA GODIŠNJA SKUPŠTINA AKCIONARA 29.06.2021.

Punomoćje (14.5 KB)

VANREDNA SKUPŠTINA AKCIONARA 02.04.2021.

REDOVNA GODIŠNJA SKUPŠTINA AKCIONARA 29.06.2020.

REDOVNA GODIŠNJA SKUPŠTINA AKCIONARA 25.06.2019.

VANREDNA SKUPŠTINA AKCIONARA 29.10.2018.

REDOVNA SKUPŠTINA AKCIONARA 29.06.2017.

IZVJEŠTAJI REVIZORA

GODIŠNJI IZVJEŠTAJI

OBAVJEŠTENJA

VAŽNI DOKUMENTI

Statut društva (1.74 MB)

LOKACIJE

KONTAKTIRAJTE NAS

Izaberite primaoca*: