ME
Za investitore
Ime ZETATRANS prisutno je od 1965. godine, a ugled i renome građen je kroz dug period uspješnog rada pretežno na poslovima međunarodne i unutrašnje špedicije, javnih i carinskih skladišta.

OBAVJEŠTENJA

IZVJEŠTAJI REVIZORA

GODIŠNJI IZVJEŠTAJI

SKUPŠTINA AKCIONARA

LOKACIJE

KONTAKTIRAJTE NAS

Izaberite primaoca*: