ME
Lučka špedicija, carinjenje i osiguranje tereta
Konsalting usluga u cilju iznalaženja optimalnih rješenja za obezbjeđivanje cjelovitog lanca snabdijevanja.

U našim poslovnicama i preko široke partnerske  mreže na svim kontinentima, pružamo širok spektar usluga  lučke špedicije i carinjenja: 

 • vaganje kontejnerskih pošiljki u skladu sa SOLAS konvencijom,
 • plombiranje kontejnera,
 • označavanje kontejnera sa opasnim teretom,
 • izvozno i uvozno carinjenje,
 • otprema tereta u  tranzitnom  postupku do konačne destinacije,
 • zalaganje bankovne garancije za tranzit pošiljki velikih vrijednosti, 
 • osiguranje pomorskih pošiljki,
 • posredovanje kod lučkih usluga, 
 • posredovanje kod nadležnih inspekcijskih službi u lukama (fitosanitarna, veterinarska i sanitarna inspekcija),
 • izdavanje potrebnih sertifikata,
 • pretovar tereta preko lučkih skladišta,
 • organizacija otpreme tereta kopnenim prometom,
 • konsalting usluga u cilju iznalaženja optimalnih rješenja za obezbjeđivanje cjelovitog lanca snabdijevanja.

POGLEDAJTE I

LOKACIJE

KONTAKTIRAJTE NAS

Izaberite primaoca*: