ME
Konvencionalni tereti
Za sve vrste tereta  omogućavamo privremeno skladištenje i manipulaciju u lukama, sa pristupačnim cijenama. 
Za tržište Jugoistočne i  Centralne Evropa , preko luka u kojima imamo poslovnice pružamo pomorski i kopneni transport različitih konvencionalnih tereta, i sledeće usluge kao što su:  
  • generalni tereti,
  • rasuti tereti,
  • sipki tereti,
  • tečni tereti,
  • specijalni projektni tereti.

Za sve vrste tereta  omogućavamo privremeno skladištenje i manipulaciju u lukama, sa pristupačnim cijenama. 
Kod specijanih projektnih tereta  pružamo  usluge  uz podršku našeg stručnog i kvalifikovanog osoblja, kako tokom pretovora i obezbjeđenja tereta, tako  i u cijelom logističkom lancu.

POGLEDAJTE I

LOKACIJE

KONTAKTIRAJTE NAS

Izaberite primaoca*: