ME
Kontejneri
Transport punih kontejnera (FCL) uključuje niz usluga, od dostave praznih kontejnera na punjenje, kopnenog prevoza do luke, ukrcaj na brod i pomorski transport do odredišne luke.

PUNI KONTEJNERI - FCL (FULL CONTAINER LOAD)

Transport punih kontejnera (FCL) uključuje niz usluga, od dostave praznih kontejnera na punjenje, kopnenog prevoza do luke, ukrcaj na brod i pomorski transport do odredišne luke.

Organizujemo FCL prevoze između različitih svjetskih luka po sistemu "vrata do vrata". Prevozimo generalne terete, opasne terete, lako kvarljivu robu, vangabaritne projektne terete, vojnu opremu i naoružanje. Vlastita i partnerska poslovna mreža omogućava za potrebe  klijenata  takođe i transport roba kroz upotrebu specijalnih kontejnera. 

Preko naših skladišta, kako u lukama, tako i na ostalim lokacijama, nudimo  pretovar i skladištenje kontejnerskih pošiljki,  kao i direktnu distribuciju do naših kupaca. Efikasno obezbjeđujemo ukupni lanac snabdijevanja za naše partnere.

ZBIRNI KONTEJNERI LCL (LESS THAN A CONTAINER LOAD)

Usluge transporta zbirnim kontejnerima obezbjeđuju pomorski transport manjih pošiljki koji je cjenovno povoljniji od  organizacije transporta  posebnog kontejnera, pri čemu vrijeme transporta ostaje isto kao i kod FCL servisa.

Zetatrans je  u saradnji sa Intereuropom Kopar, dugogodišnji partner globalnih LCL operatera u lukama Sjevernog Jadrana koji imaju mnoštvo kancelarija na svim važnim pomorskim čvorištima u svijetu, tako da  predstavljamo značajnog ponuđača LCL usluga transprta. Možemo organizovati redovne dopreme i otpreme zbirnih pomorskih pošiljki sa većine destinacija u svijetu, uz prilagođavanje servisa vašim potrebama, cjenovnu konkurentnost, i uz siguran servis po principu preuzimanja i dostave » od vrata do vrata«. 

E2E (END-TO-END, OD POČETKA DO KRAJA ZAHTIJEVANIH LOGISTIČKIH PROCESA) INTERMODALNI TRANSPORT KONTEJNERA

Kao članica Intereuropa sistema,  drumskim i intermodalnim  željezničkim prevozom obezbjeđujemo cjelokupni lanac snabdijevanja kroz  FCL  transport,  između pošiljaoca  i primaoca.  

E2E servis  podrazumijeva obavljanje svih  lučkih  i carinskih  usluga, aranžmane sa brodarima i kopnenim intermodalnim prevoznicima za sigurnu i cjenovno konkurentnu  dostavu kontejnera do vrata naših klijenata. Široka paleta pouzdanih partnera i podizvođača, je garancija za brz i siguran pomorski i kopneni transport kontejnera.

Intermodalnim servisom, preko luke Bar i drugih luka u Jadranskom moru,  organizujemo brz i cjenovno povoljan prevoz kontejnera drumskim putem do ekonomskih središta regionu a posebno do različitih destinacija u Srbiji, te i do drugih zahtijevanih odredišta.

POGLEDAJTE I

LOKACIJE

KONTAKTIRAJTE NAS

Izaberite primaoca*: