ME
Pomorski transport
Širok dijapazon različitih usluga u pomorskom prometu  i razgranata partnerska mreža,  omogućava nam da se  prilagodimo potrebama naših kupaca. Saradnja sa različitim svjetskim brodarima pruža visok stepen pouzdanosti kod prekomorskih otprema na sve kontinente svijeta.
Zetatrans je najveća  logistička kompanija u Crnoj Gori i jedna od vodećih  po pretovaru u Luci Bar.

Kreirali  smo usluge prilagođene za potrebe različitih vrsta roba i sektora, kao na primjer u vertikalnoj strukturi u naftnoj industriji i hemikalijama, lako kvarljivoj robi,  teškoj industriji i raznim drugim industrijskim projektima. 

Kao članovi Intereuropa Grupe, pored luke Bar radimo i  preko mreže sopstvenih  pomorskih  poslovnica  u lukama na Jadranskom moru, i to u Sloveniji ( Kopar), Hrvatskoj ( Rijeka, Zadar, Split i Ploče)  i Albaniji ( Drač). Široka prekomorska mreža agenata nam omogućava cjelovito pokrivanje međunarodnog tržišta.

POVJERITE NAM VAŠE POŠILJKE, MI ĆEMO SE POBRINUTI ZA MIRNO MORE.

 

POGLEDAJTE I

LOKACIJE

KONTAKTIRAJTE NAS

Izaberite primaoca*: