ME
Skladištenje
Jednostavno skladištenje, kod kojeg se vaša roba roba nalazi u našem skladištu tokom dogovorenog vremenskog perioda, sve češće zamenjuje ponuda cjelovitog lanca logistike od proizvođača do kupca.
Našim klijentima outsourcing skladištenja smanjuje troškove i osigurava bolji poslovni rezultat. Kroz prisan i direktan kontakt sa klijentom jačamo posvećenost i partnerstvo.

U saradnji sa klijentom, zajedno analiziramo procese i predlažemo dugoročno rješenje u skladišnoj logistici u vezi potreba po pitanju:
 • Načina skladištenja 
 • Posebnih svojstava i karakteristika robe 
 • Dodatnih radnji sa robom 
 • Elektronske razmjene podataka

Naš cilj je izvođenje složenih i zahtjevnih operacija u skladištu kako bi podržali vaše osnovne poslovne aktivnosti i učinili vaš biznis produktivnijim.Kao podrška tom cilju je naš informacioni sistem za praćenje stanja robe i logističkih operacija, kao i kompletan nadzor nad  robom u skladištu. 

Email kontakt: info.zetatrans@zetatrans.com 
Naša skladišta se nalaze na glavnim transportno – logističkim lokacijama u Crnoj Gori i u neposrednoj blizini carinskih organa.
 • U Podgorici -  Glavni  carinski,  teretni  terminal,
 • U Baru  - Luka Bar,
 • U Kotoru  - Carinski  terminal Račica,
 • U Nikšiću – Carinski terminal Kapino Polje.

Skladišta koja su raspoloživa u okviru Intereuropa Grupe širom regiona,  a samim tim i svim našim klijentima:
 • Glavna drumsko – željeznička čvorišta u Jugoistočnoj Evropi i regionu. 
 • Glavne ulazne pomorske tačke : Kopar, Rijeka, Zadar, Split. 

U okviru carinskih terminala, ne samo u Podgorici, omogućeno je parkiranje teretnih i ostalih vozila koja se nalaze u carinskom postupku, kao i prateće usluge terminala  u: Kopru, Celju, Beogradu i Sarajevu.

NAŠE PREDNOSTI:

 • Vašu robu skladištimo u sopstvenim i obezbjeđenim skladištima.
 • Naša skladišta su različito tehnološki opremljena u vezi posebnih svojstava robe i specifičnih uslova: paletizirana roba,  roba u kontejnerima, rasuta roba,  bijela tehnika, auto djelovi ....
 • Nudimo usluge skladištenja u skladišnom prostoru otvorenog i poluotvorenog tipa.
 • Nudimo usluge skladištenja roba koje imaju različite statuse: komercijalna roba, domaća i strana pod carinskim nadzorom. 
 • Specijalizovna skladišta za posebne robne grupe:
  • lako kvarljiva roba, hrana i dodaci ishrani, u različitim temperaturnim režimima,
  • bijela tehnika  i elektronski uređaji,
  • tekstil i obuća. 

U skladištu obavljamo dodatne radnje sa robom:
 • komisioniranje,
 • sastavljanje proizvoda,
 • pakovanje,
 • odvajanje robe i kompletiranje, 
 • stavljanje etiketa,
 • slaganje i druge jednostavne radnje sa robom. 


  Naša skladišta su pokrivena osiguranjem od osnovnih rizika. Nudimo dodatno osiguranje robe u skladištu shodno posebnim zahtjevima. 

  Konstantno vršimo obuku  i unapređenje znanja naših zaposlenih u skladišnoj djelatnosti. Kod izvođenja logističkih usluga pridajemo računa o zaštiti životne sredine i primjenjujemo odgovarajuće procedure. 

  Pošaljite zahtjev za ponudu

  PROGLEDAJTE I

  LOKACIJE

  KONTAKTIRAJTE NAS

  Izaberite primaoca*: