ME
Usluge
Obezbjeđujemo puni spektar logističkih usluga: drumski, željeznički, vazdušni, pomorski i ekpresni promet, carinsko zastupanje, graničnu špediciju i kompletne logističke operacije. 

TRANSPORT

Izvodimo sve vrste transporta – kopnom, morem i vazduhom. 

LOGISTIKA

Stručnjaci iz Intereurope  vam omogućavaju da u potpunosti  sagledate logistički lanac.  

DODATNE USLUGE

LOKACIJE

KONTAKTIRAJTE NAS

Izaberite primaoca*: