ME
Rukovodstvo Društva
Ime ZETATRANS prisutno je od 1965. godine, a ugled i renome građen je kroz dug period uspješnog rada pretežno na poslovima međunarodne i unutrašnje špedicije, javnih i carinskih skladišta.

PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA:

Damijan Vajs

ČLAN ODBORA DIREKTORA:

Matjaž Ujčič

ČLAN ODBORA DIREKTORA:

Jože Kreševič

ČLAN ODBORA DIREKTORA:

Iva Asanović

ČLAN ODBORA DIREKTORA:

Mitar Bajčeta

IZVRŠNI DIREKTOR:

Andrej Cergolj

ORGANIGRAM

SLOVENIJA

Intereuropa d.d.
Damijan Vajs

Interagent, d.o.o.
Blaž Petrovič
100%

Interzav, d.o.o.
Mojca Žbontar
71,28%

HRVATSKA

Intereuropa, logističke usluge, d.o.o., Zagreb
Aljaž Kovač 
99,96%

Intereuropa Sajam, međunarodno otpremništvo, d.o.o., Zagreb
Krešimir Lipovčić
51%

BIH

Intereuropa RTC d.d., Sarajevo
Andrej Cergolj
95,77%

SJEVERNA MAKEDONIJA

Intereuropa Skopje, d.o.o.
Manuela Mišev Spasov
99,56%

CRNA GORA

Zetatrans A.D. Podgorica
Andrej Cergolj
69,27%

SRBIJA

AD Intereuropa - logističke usluge Beograd
Nebojša Mandić 
73,62%

ALBANIJA

Intereuropa Global Logistics Service Albania shpk
Dashamir Mandija
100%

KOSOVO

Intereuropa Kosova L.L.C.
Arben Mustafa
90%

UKRAJINA

TFC Zahidtransservice Limited
Anatoliy Parfenyuk
89,93%

LOKACIJE

KONTAKTIRAJTE NAS

Izaberite primaoca*: