ME
Rukovodstvo Društva
Ime ZETATRANS prisutno je od 1965. godine, a ugled i renome građen je kroz dug period uspješnog rada pretežno na poslovima međunarodne i unutrašnje špedicije, javnih i carinskih skladišta.

ODBOR DIREKTORA

Aleš Klavžar, predsjednik
Marko Rems, član
Matjaž Ujčič, član
Iva Asanović, član
Mitar Bajčeta, član

IZVRŠNI DIREKTOR

Andrej Cergolj

ZAMIJENIK IZVRŠNOG DIREKTORA

Darko Globarević

REVIZORSKI ODBOR

Marko Rems, član
Aleksander Milostnik, član
Iva Asanović, član

STRUKTURA AKCIONARA NA DAN 31.12.2023. GODINE

ORGANIGRAM KONCERNA INTEREUROPA

SLOVENIJA

Intereuropa d.d.
Borut Zorić

Interagent, d.o.o.
Blaž Petrovič
100%

Interzav, d.o.o.
Mojca Žbontar
71,28%

HRVATSKA

Intereuropa, logističke usluge, d.o.o., Zagreb
Aljaž Kovač 
99,96%

Intereuropa Sajam, međunarodno otpremništvo, d.o.o., Zagreb
Krešimir Lipovčić
51%

BIH

Intereuropa RTC d.d., Sarajevo
Tomaž Koder
100%

SJEVERNA MAKEDONIJA

Intereuropa Skopje, d.o.o.
Manuela Mišev Spasov
99,56%

CRNA GORA

Zetatrans A.D. Podgorica
Andrej Cergolj
69,27%

SRBIJA

AD Intereuropa - logističke usluge Beograd
Andrej Cergolj 
73,62%

ALBANIJA

Intereuropa Global Logistics Service Albania shpk
Dashamir Mandija
100%

KOSOVO

Intereuropa Kosova L.L.C.
Arben Mustafa
90%

UKRAJINA

TFC Zahidtransservice Limited
Anatoliy Parfenyuk
89,93%

LOKACIJE

KONTAKTIRAJTE NAS

Izaberite primaoca*: