ME
Kontakt
Ime ZETATRANS prisutno je od 1965. godine, a ugled i renome građen je kroz dug period uspješnog rada pretežno na poslovima međunarodne i unutrašnje špedicije, javnih i carinskih skladišta.

ZETATRANS AD DIREKCIJA

Ćemovsko polje bb. 
81000 Podgorica
T: 00382 20 441900
F: 00382 20 441952
E: info@zetatrans.com

IZVRŠNI DIREKTOR

Andrej Cergolj
T: 00382 20 441900
F: 00382 20 441952
E: andrej.cergolj@zetatrans.com

SEKRETAR DRUŠTVA

Jovana Šofranac
T: 00382 20 441932
E: jovana.sofranac@zetatrans.com

FILIJALA PODGORICA

Ćemovsko polje bb. 
81000 Podgorica
T: 00382 20 441950
F: 00382 20 441952
E: office.podgorica@zetatrans.com

POSLOVNICA AERODROM (REFERAT ZA AVIO PREVOZ)

T/F: 00382 20 633942
E: air@zetatrans.com

POSLOVNICA BOŽAJ

T: 00382 69 818002
T: 00382 69 178846
E: bozaj@zetatrans.com

POSLOVNICA CETINJE

T: 00382 41 231790
T: 00382 69 057912
E: info@zetatrans.com

JAVNA I CARINSKA SKLADIŠTA

T: 00382 20 441939
T: 00382 20 441950
F: 00382 20 441952
E: darko.lekovic@zetatrans.com

ODJELJENJE ZA CARINSKO ZASTUPANJE

T: 00382 20 441973
 F: 00382 20 441952
 E: petar.tatar@zetatrans.com

ZBIRNI TRANSPORT

T: 00382 20 441944
T: 00382 20 441942
T: 00382 20 441911
F: 00382 20 441941
E: zbirni.transport@zetatrans.com

ORGANIZACIJA DRUMSKOG TRANSPORTA FTL/LTL

T: 00382 20 441 945
F: 00382 20 441941
M: 00382 67 642 161
E: drumski.promet@zetatrans.com

ŽELJEZNIČKI PROMET

T: 00382 20 441 940
F: 00382 20 441 941
M: 00382 67 210 230
info@zetatrans.com

POMORSKI PROMET

Saša Durutović
T: 00382 30 312 756
M: 00382 67  539 511
F: 00382 30 312 393
e-mail: sasa.durutovic@zetatrans.com

DOMAČI I DOSTAVNI PROMET

Dražen Vukoslavović
T: 00382 20 441 958
M: 00382 67 604 616
F: 00382 20 441 941
e-mail: drazen.vukoslavovic@zetatrans.com

SLUŽBA ZA FINANSIJE I RAČUNOVODSTVO

T: 00382 20 441922
F: 00382 20 441921
E. mirjana.andrijevic@zetatrans.com

SLUŽBA ZA PRAVNE I KADROVSKE POSLOVE

T: 00382 20 441924
F: 00382 20 441902
E: ana.ferdinandi@zetatrans.com

PRODAJA

T: 00382 20 441-901
E: sales@zetatrans.com

REKLAMACIJE

T: 00382 20 441-901
E: reklamacija@zetatrans.com

INFO

Ćemovsko polje bb
T: +382 20 441-900
T: +382 20 441-950
E: info@zetatrans.com

LOKACIJE

KONTAKTIRAJTE NAS

Izaberite primaoca*: