ME
Teška industrija
Specijalizovani smo u organizaciji lanca snabdijevanja za tešku industriju, uključujući primarni sektor, metalnu industriju i industrijske projekte. Ova tri segmenta zahtijevaju posebna specijalistička znanja i iskustvo koje se koristi za izradu posebno skrojenih logističkih rješenja.

Intereuropa posjeduje iskustvo u organizaciji lanca snabdijevanja sirovinama u čeličnoj i aluminijumskoj industriji, snabdijevanjem poluproizvodima, specijalizova-nom opremom i mašinama, kako putem pomorskih luka, tako i kopnom, putem željezničkog i drumskog transporta. 

PRIMARNA INDUSTRIJA I METALI

Intereuropa organizuje transport za primarnu industriju i poluproizvode u čeličnoj i aluminijumskoj industriji, putem projekt menadžment metodologije. Naši specijalisti na pravi način definišu pravilan i pouzdan lanac snabdijevanja na end to end (E2E) principu.

Dobra saradnja sa pomorskim prevoznicima, drumskim i željezničkim, predstavljaju pouzdanu platformu za efikasno skrojena logistička rješenja.

Domaćim i stranim klijentima pružamo usluge koje su u potpunosti podržane od strane stručnog i specijalizovanog osoblja, kako u komercijalnim, tako i u opera-tivnim aktivnostima:

  • Logistički menadžment kroz E2E transparentnost (od početka do kraja zahtijevanih logističkih procesa);
  • Operacije sa nestandardnim i teškim teretima;
  • Nadzor nad utovarom i istovarom, preko specifičnih tačaka u operacijama izvođenja;  
  • Pakovanje i obezbjeđenje robe u izvozu;
  • Uvozno i izvozno carinjenje robe.

INDUSTRIJSKI PROJEKTI

Intereuropa je specijalizovana u podršci industrijskom sektoru, gdje nudi gotova rješenja krajnjim korisnicima. Naši specijalisti rješavaju različite logističke izazove dodajući novu vrijednost klijentima, putem kombinovanja različitih transportnih modaliteta, rukovanjem i manipulacijom s robom na unutrašnjim terminalima i lukama, sve do finalnih destinacija.

Industrijskim projektima se upravlja kroz pripremu do finalne realizacije. Zajedno sa klijentima definišemo tehničke zahtjeve, sigurnosne standarde i posebna logistička rješenja. Naša globalna partnerska mreža garantuje brz i bezbjedan specijalni transport širom svijeta.

Tokom godina, Intereuropa je stekla značajno iskustvo u upravljanju industrijskim projektima širom Evrope. Na ovaj način, ustanovljene su bliske poslovne relacije sa lokalnim i globalnim specijalizovanim izvođačima koji su u funkciji industrijskom sektoru. 

U današnje vrijeme, postavljamo najviše standarde u prilagođenim logističkim rješenjima. 


PROGLEDAJTE I

LOKACIJE

KONTAKTIRAJTE NAS

Izaberite primaoca*: