ME
Auto - industrija
Specijalizovani smo za logističke usluge u  auto-industriji  uključujući usluge  u lancu između dobavljača sa jedne, i distributivnih centara ili prodajnih mjesta sa druge strane, dostavljajući  djelove i druge proizvode do ovlašćenih prodavaca, odnosno organizujući  potrebnu logistiku i transport  novih automobila. 

Od našeg  iskusnog i visoko osposobljenog osoblja  možete očekivati  pouzdanu i kvalitetnu uslugu u svakom od ova tri segmenta poslovanja:

  • logistike novih automobile;
  • djelova za montažu;
  • rezervnih djelova.

LOGISTIKA GOTOVIH VOZILA

U saradnji sa našim partnerima organizujemo drumski i željeznički transport automobila. Transport organizujemo na relacijama od luke Kopar, do i od naših  auto-terminala, kao i između proizvodnih pogona i drugih auto-terminala širom Evrope. Preko naše pomorske agencije organizujemo pomorski transport iz luke Kopar, širom svijeta.

Takođe, Intereuropa Grupa upravlja sa nekoliko auto -terminala u Sloveniji. Nalaze u Kopru i Logatecu. Manji auto-terminali su takođe raspoloživi u Beogradu (Srbija), Sarajevu (Bosna i Hercegovina) i Podgorici (Crna Gora). Na svim terminalima  garantovan je visok stepen sigurnosti, a vozilima se rukuje na bezbijedan i odgo-voran način, uključujući tu periodične preglede, redovno održavanje, obavljanje manjih popravki , provjeru prije isporuke itd.

LOGISTIKA KOMPONENTI VOZILA I REZERVNIH DJELOVA

Intereuropa grupa pruža usluge u dijelu montaže i logistike rezervnih djelova za auto-industriju. Sopstvenom flotom vozila i angažovanjem naših partnera obezb-jeđujemo “just-in-time” servis, na E2E principu, od početka do kraja zahtijevanih logistikih procesa. Uz pomoć razvijene mreže zbirnog transporta, domaćeg transporta, koristeći sopstvena skladišta, Intereuropa obezbjeđuje tačan i pouzdan logistički servis za auto-djelove. u regionu Jugoistočne Evrope.

Organizujemo FTL servis širom Evrope za potrebe auto-industrije. U saradnji sa partnerima ovu uslugu prilagođavamo svakom kupcu kako bi obezbjedili “just-in-time” i “just-in-sequence” isporuke.  U mogućnosti smo da radimo u skladu sa poslovnim procedurama i procesima koje imaju naši nalogodavci, kako bi im omogućili dostizanje željenih ključnih parametara u efikasnosti poslovanja.  

Naše usluge imaju podršku kvalitetnih informatičkih alata, koji nam omogućavaju da dosegnemo visok nivo agilnosti i fleksibilnosti u auto-industriji. 

PROGLEDAJTE I

LOKACIJE

KONTAKTIRAJTE NAS

Izaberite primaoca*: